Organizator SFP

 

Stowarzyszenie Florystów Polskich powstało w 2012 roku. Powołali je do życia czołowi floryści polscy w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację na rynku florystycznym oraz znak obecnych czasów. Grupa 30 branżystów, która zainicjowała SFP postawiła przed sobą ambitne cele i wyznaczyła kierunki rozwoju. Przyświecało im hasło przewodnie „W grupie siła”. Od momentu swojego powstania Stowarzyszenie silnie się rozwijało.

W lutym 2014 r. Stowarzyszenie przystąpiło do Międzynarodowej Organizacji Florystycznej Florint z siedzibą w Holandii, zrzeszającej największe krajowe organizacje florystyczne w Europie.

Stowarzyszenie jest inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć oraz wydarzeń. Oferuje swoim członkom udział w specjalistycznych szkoleniach zarówno z dziedziny florystyki, jak i prowadzenia biznesu. Organizuje pokazy florystyczne, akcje charytatywne, prowadzi działania ukierunkowane na regulację rynku hurtowego.

Stowarzyszenie Florystów Polskich jest organizacją skupiającą ludzi, firmy oraz organizacje, którym nie jest obojętny kierunek rozwoju branży florystycznej w Polsce. Aktywnie działa na rzecz integracji środowiska florystycznego. Poprzez organizację szkoleń, pokazów, warsztatów, wyjazdów branżowych chce wzbogacać umiejętności i kompetencje swoich członków. Poprzez organizację wydarzeń, eventów, współpracę z mediami chce promować tradycję wręczania kwiatów, kreować potrzebę obecności kwiatów w życiu codziennym oraz propagować sposób wyrażania emocji poprzez kwiaty.

Decyzją Walnego Zebrania Delegatów Międzynarodowej Organizacji Florystycznej Florint Stowarzyszeniu Florystów Polskich przyznano organizację Mistrzostw Europy we Florystyce. Zebranie miało miejsce w listopadzie 2016 r. W głosowaniu wzięły udział delegacje organizacji zrzeszonych we Florincie.

Zenon Rek

Prezes Zarządu / President of the Management Board

Marta Kondzielnik

Wiceprezes Zarządu / Vice President of the Management Board

Lena Stryjska

Sekretarz Zarządu / Secretary of the Management Board

Edyta Zając-Chruściel

Członek Zarządu / Member of the Management Board

Mariola Miklaszewska

Członek Zarządu / Member of the Management Board

Zygmunt Sieradzan

Członek Zarządu / Member of the Management Board

Roman Marcol

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej / Chairman of the Audit Committee

Monika Kudłacz

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Vice-Chairman of the Audit Committee

Tomasz Paszczyński

Członek Komisji Rewizyjnej / Member of the Audit Committee

Tomasz Kuczyński

Skarbnik / Treasurer

Daria Tomala

EC2022 Project Manager

Zbigniew Dziwulski

Koordynator wolontariatu / Volunteer coordinator