Organizator Florint

 

Przed 2009 rokiem organizacja Florint nazywała się Europejską Federacją Stowarzyszeń Profesjonalnych Florystów (w skrócie FEUPF). Federacja ta powstała w 1956 roku w Strasburgu. Założycielami Federacji byli członkowie Krajowych Stowarzyszeń Florystów, którzy martwili się o możliwe zagrożenia związane z postępującą integracją europejską, ale jednocześnie dostrzegali nowe możliwości współpracy.

Ich wizja okazała się słuszna. Obecnie Międzynarodowa Organizacja Florystyczna, Florint skutecznie wspiera i politycznie reprezentuje krajowe Stowarzyszenia Florystyczne z ponad 20 europejskich krajów. Organizacja nieustannie się rozwija i poszerza swoje szeregi również o kraje z poza Europy.

Florint stanowi stosunkowo niewielką, ale bardzo istotną część europejskiego przemysłu: 100 000 europejskich florystów wspólnie generuje obrót o wartości większej niż 15 miliardów euro. Ponad 350 000 ludzi zarabia na życie z kwiaciarni, z czego szacuje się, że 150 000 to opłacani pracownicy.

Misją Florintu jest ułatwienie rozwoju i wzrost dobrobytu członków zrzeszonych w krajowych stowarzyszeniach florystycznych, a przez to całego florystycznego sektora. Profesjonalnie wspiera florystów, reprezentuje ich interesy w organizacjach publicznych (w szczególności w Europejskich Komisji) oraz przyczynia się do ich rozwoju na płaszczyźnie zawodowej.

Simon Ogrizek

President – Education & Member Contact

Heinrich Göllner

Vice President – Education & Craftsmanship

Marco Maasse

Entrepreneurship & Finances

Brian Wills-Pope

Sustainability & Member Contact

Lena Stryjska

Gen. Secretary & Member Contact