Dla prasy

 

Akredytacje prasowe są wejściówkami dla przedstawicieli szeroko pojętych mediów. Upoważniają do wstępu do strefy press room, części wystawienniczej, targowej i do udziału w pokazach florystycznych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, udział w Uroczystym Finale mają zapewniony jedynie patroni medialni, pozostali przedstawiciele prasy są zobowiązani do zakupu biletu na tę uroczystość. TUTAJ

KONTAKT

Rzeczniczka prasowa Anna Zagórska